สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมศึกษาดูงานบ้านช่างดนตรีไทย อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง (ช่างภูมิใจ)

นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านช่างดนตรีไทย อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง (ช่างภูมิใจ) ณ บ้านดนตรีไทยรื่นเริง จังหวัดกรุงเทพมหานคร แหล่งวัฒนธรรมถ้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณจากอาจารย์เสน่ห์ ภักตร์ผ่อง ​ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพและประสบการณ์ตรง อันเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนgal FapGrXRIm5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B1A1I1YzJl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tw7HPe2Lbt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OgStBz4EsG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F3w1gaZ2TC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AKFc5yJMSa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHE9wDQ4UE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kamdEXMJCf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KS6gUmqUpk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HpVhqDipc2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BNR3taoC0V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EXOi6lWXqQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CorFik9Qw2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ohg3bB2D8v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี