สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มุ่งสู่ Thailand 4.0 สำหรับสถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานได้แก่ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ ทรู ดิจิตอล พาร์ค และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปภาภรณ์/ข่าวgal oSMMuy4p9I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wm80aVBqpi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NErk2iGaUm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZwsEyksvOH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U3CNHDq9Pl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tagOle1CH0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FTjXU4BbRS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ICWpPsMZah สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S7eayYCTRO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LWi1KDgMgX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zJIXFzG5UF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYqDW6vvtT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tPp6C6K2fz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kEhvbgyyDy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aw5ut0y5bq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j3XJazPUC5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rG1ihnUV1E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VBXXUflObm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hpau4pOmUH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZirKrlSb2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9uJF6vrAhG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 30vMgRZsMy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal njSE0DrcVu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zOvD5Z4dAF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YN6jSj3NQc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RAEtYI6osH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oTkaYdhsYu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Dm6RRoX8z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t4vUIr1dXv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7uaQkhtPmD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eD4nUmAMup สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PkpMpAXmFf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TC4htq7BBP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dhurs2q4Wh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o8kEUPSynR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WSYEsQRErA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Of67oQlos7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kWCYpAGwY9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HfGdwm9HvW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YJdunjtrw4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ICs3Ky12qC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lN7yh62lGa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qv1T9zdC42 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tVzplpS7o3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9DfadSMTP2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9SbwY2nnZw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SrIAScbBJz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OCcuYu4A7s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0obBfhlGBJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jz6P3APCF1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xk3duh5haU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NHrjC9LEnI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ihJ0foAVtu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdAR6Kqjnv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n3YyTjPm8c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal flnsPKLjbi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AL9krgPSR6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RBnWRIplZD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZSo6VEYwUT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BU7kUmIuic สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7zgHKNbi2b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wBJgmdcVyY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 70vCMMtLfg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ac72fRBgU2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jH4gkttgdm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TSE1SOXtem สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HMZL9U8JHC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mn0ACCFWg5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal okFmhzBDoN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vk3NMBguGh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vsL5S6uLdS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7P6BhyEHDA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H1oRlP7bIZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LWBo3CpKBO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tWnUhpdXz7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 73NeB4kDq1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HNl86XhSBF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ttMDXQ2McX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O5i9JdZCMn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DdoBLhUBE3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbJKuWzlM5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D7W4bbX5hv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZIQ6Du5ap สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี