สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ พระนครในวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักการสังคีตกรมศิลปากร โดยมี อาจารย์เอนก อาจมังกร เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่เรา ทั้งครูในปัจจุบันและครูที่ได้ล่วงลับไป นอกจากนี้พิธีไหว้ครูยังเป็นการแสดงตน ว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง อีกทั้งยังแสดงถึงความนอบน้อม พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการgal eM7ANtAoGi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LBwGtNi9CA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EUenHMyFpk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nrY5dolA9j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hgIc0kBze8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LGILpfnKXD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DTUShCFPi5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c5bVicgTMu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uMYCmL6XaM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal egROEBQHmz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal evbsLPTpOV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี