สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดการแข่งขัน การควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯgal lmYQgqJTZe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FRktvpnskK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cdY0K4VUQi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5yP2Eleypl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A5pNVZgyQJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K4q9wzQ1Xt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bWa9eLCVM2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psbS2ET4FG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YbGw6CGsvp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lovnk1uSd1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GHtjRisCAC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fCsCtOFMr5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pgnnh8rd2i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7IWzPKWVOS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ezps8GvoDs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1ryVW9lSIf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A8X5wbU378 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H0r6Nn63WW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kitzt120N4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eMenRA3vML สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal voNE4TWVmw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hI8auBw5KF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W8grwBt0tG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M4nQm3jDpR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ni9yabd4gS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b4TzkWnX8b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jQSLtmA882 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YRTuBqWzUP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gcb8wnqVBg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QzOw6U9MmF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dc94lGEcHB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CYPBP52yY1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XVMUuCEryt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2OTv7KNAmo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bHm4ctO03a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jq4FUeWrIT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SoD9P9Li9e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qsHSO3cKt1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wBkT4WBuWg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NtByV3jFqg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hdof3NDbO5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d4LmfgXLlI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e0D1O16cNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uAsjbhpdPo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gh7pQiB3mS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bzczWuHnHJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7sXiBtG1pi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7YslmjVpPH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี