สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันกันตนา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันกันตนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิต อธิการบดี พร้อมร่วมงานครบรอบ 9 ปีการสถาปนาสถาบันกันตนา เยี่ยมชมห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ รับมอบไฟล์วีดีทัศน์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับฟังเสวนาหัวข้อ “ส่องธุรกิจการค้า บนสื่อออนไลน์” และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการลงนามความร่วมมือ ณ สถาบันกันตนา จังหวัดนครปฐมgal dm6h3Si6UY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S5uOLU9Hb6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v3DrVvXz8S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SM1OZgv7FV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DjWSSvDCVJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iCwqFjdK2h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IqVdfH7opj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pa4XWneFUY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5TWGqkWgWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HjQNBTGT0A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8QeyyLJq5t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZYAwofQB0S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CP4GM031GY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6C3WqEQ7yQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jevnbW213A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qaY3CUzzuI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sOWXb8Td9X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี