สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย อาจารย์วาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) หนึ่งในบรมครูช่างทำเครื่องดนตรีไทย อดีตนายช่างใหญ่คนสำคัญของตำนาน “ดุริยบรรณ” ช่างทำซอสามสายคนสำคัญของประเทศไทย รวมถึงซอด้วง ซออู้และเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่นๆ ได้แก่ จะเข้ ขิม เป็นต้น ณ ดุริยางค์ไทย อุตสาหกรรม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย อาจารย์ศุภาพล ไทรวิมาน (ช่างโจ) หนึ่งในช่างทำจะเข้คนสำคัญของประเทศไทย ท่านเป็นบุตรชายของอาจารย์วาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) ณ บ้านจะเข้ ช่างโจ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ในทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงได้ต่อไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wXh98sv09j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zpkMw7PbtB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hlj6VWyVLp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jDJ8CaJV2Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal siCbalSGOm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SCOzDr0ORV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nwq5cDIPoi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TByDKaNt5Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WAF1ZDJMaP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m6IGcDDLzo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 57b2D5rVL7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gfWvUoiGGg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kFfEsMMhXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cIISJHvstG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sZH0CrbpVh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี