สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 11-407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี