สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดโครงการหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดโครงการหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดเปิดโครงการหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้อง 4308 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) จัดโดยคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ฝึกอบรมด้านแนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงของแม่ข่ายเว็บสำหรับองค์กร ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเขียนรายงานวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvcZbfszUttElDevJ4Df4csBocwLoM40aL0RNXNR6e9iiw?e=3I7a48

ปภาภรณ์/ข่าว

​​​​​​​สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี