สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปี 2567

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปี 2567 รอบ 2 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดให้นักเรียนสอบข้อเขียน และในช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และครูประจำสาขา เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป ในการนี้มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก รอบ 2 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 2 1 2567 line album . 1 2 15 ..67 25 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปี 2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี