สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 61 (10/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานผลและประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ลาออก จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อ Covid-19 เพื่อวางแผนการบริหารกำลังคน ให้พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และพิจารณาเปิดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับสถาบันแก่หน่วยงานที่ต้องการ เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9263 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี