สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการตรวจสอบและวิเคราะห์อัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 749,000.00 บาท

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี