สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บุคลากร CDTI เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประธานฝ่ายจัดอบรม ในหัวข้อ เรื่อง “หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปประเด็นสำคัญ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ให้กับบุคลากรที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม เป็นต้น สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง การอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 4315 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9031 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
บุคลากร CDTI เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี