สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA และพร้อมรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา (Backward Curriculum Design) (กรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตร Sandbox สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า)” โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต และ อาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567  เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/hc5XFEqxEmFEQZmt7

www.cdti.ac.th km180167 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี