สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรม หัวข้อ รู้ไว้ใช่ว่า “เข้าใจโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยในสถานศึกษา”

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหัวข้อ รู้ไว้ใช่ว่า “เข้าใจโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยในสถานศึกษา” วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605

วิทยากร 3 ท่าน
1.พันโทวรยศ บุญศิริ (จิตแพทย์)
2.พันตรีหญิงวัลย์ฐิภา วิทยาศัย (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
3.พันเอกอิศรา รักษ์กุล (จิตแพทย์)

จัดโดย: งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และหน่วยสนับสนุนพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา (สพน.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-1213700 ต่อ 1231 (นางสาวณัฐณิชา พินิจ)

สแกน Qr Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมเข้าใจโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี