สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้อง 5422 ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์

www.cdti.ac.th messageimage 1705049090913 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี