สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Learning Exchange Activities – CDTI KM

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบการประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสำหรับพื้นที่เกษตรนวัต”

ระดับปริญญาตรี