สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ขอเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ “เกณฑ์ EdPEX: เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605

www.cdti.ac.th 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี