สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ และนางสาววีราภรณ์ คำนึง ครูประจำสาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในโอกาสเข้าร่วมรังสรรค์เมนูอาหารมื้อพิเศษกับเชฟชั้นนำระดับมิชลิน ในงาน Bangkok Chef Charity 2024 ครั้งที่ 11 และขอแสดงความยินดีกับ นายพีรภัทร แก้วศรีนวม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ในโอกาสได้รับคัดเลือกผลงานการออกแบบโลโก้สำหรับใช้ในการจัดงาน Bangkok Chef Charity 2024 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

www.cdti.ac.th 1701069078712 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี