สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน เป็นผู้แทนรับโล่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตลอดจนคณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบัน ฯ จำนวนประมาณ 140 คน เข้าร่วมจิตอาสา แจกอาหารพระราชทาน ขนม เครื่องดื่ม และบริการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 440426 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี