สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Mini Book Fair ครั้งที่ 7

งานวิทยาทรัพยากรจัดกิจกรรม CDTI Mini Book Fair ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันได้ร่วมกันคัดเลือก และเลือกซื้อหนังสือที่สนใจจากร้านหนังสือชั้นนำ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิโนะคูนิยะ เอ็กซเปอร์เน็ท อมรินทร์บุ๊คส์ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ เป็นต้น การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดี นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม “นักเขียนพบนักอ่าน” แบ่งปันประสบการณ์การเป็นนักแปลของอาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี