สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีบวงสรวง การสร้างเครื่องดนตรีไทย น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันสร้างเครื่องดนตรีไทย 2 วง คือ วงมโหรีเครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการสร้างเครื่องดนตรีไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวง การสร้างเครื่องดนตรีไทย น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การนี้ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ จากนั้น รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดธูปเทียนบูชาสักการะเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องบวงสรวง โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นากยกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี