สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมมนา Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation

สาขาออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย ผศ.ภาษิศร์ ณ รังษี และ อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา นำนักศึกษาชั้นปี 1 และปี2 เข้าร่วมการสัมมนา พัฒนาบรรจุภัณฑ์…อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์…ด้วยฉลากอัจฉริยะ (Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การทำฉลากอัจฉริยะ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ ไทย และ สหราชอาณาจักร จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Nikko Bangkok

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th transforming packaging through smart labelling innovation 20231116 024707979 ios สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สัมมนา Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี