สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI เปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศการพาณิชย์ขนาดเล็ก (The Clean Air in Home And Small Commercial) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม และวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ให้กับบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ภายใต้บริษัท ลุมพินี จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน และบุคลากรจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้กับพนักงาน ด้วยความร่วมมือสาขางานไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะโดยทีมของคณะครูในสาขาให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการภายใต้การกำกับดูแลงานบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ช่วยเพิ่มความรู้สร้างประโยชน์และทักษะให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี การจัดอบรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี