สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

www.cdti.ac.th s 13099178 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี