สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

www.cdti.ac.th 1696931293424 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี