สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 กลุ่ม 1 ครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605

www.cdti.ac.th s 73236620 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี