สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Shunde Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน Cooperation Framework Agreement กับ Prof. Li Xianxiang อธิการบดี Shunde Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และครู ร่วมเป็นสักขีพยาน การนี้ทั้งสองสถาบันจะร่วมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารไทย และอาหารจีนตำรับกวางตุ้งต่อไป การลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiLyLSTkCT5PiXrnuM8W4esBz7VasjZ9Pl1tcfweEcrr-w?e=cXJIUE

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี