สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี อสัญกรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนบุลากรสถาบันร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 1 ปี อสัญกรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ การนี้ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะครูอาวุโสโรงเรียนจิตรลดา ครูปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนักเรียนเก่าจิตรลดา ร่วมพิธี โดยรองอธิการบดีร่วมประเคนภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 1 1719456299388 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี อสัญกรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th 1 1719456298690 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี อสัญกรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี