สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhang Guangjun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องเรียนของสถาบัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ev4sneHgrF1FmD2hWONzRj8BFqA5xxMphrh62z1CcNAyZw?e=K1yDj7

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th fc8d02d8 2322 4ffe a8e7 26dee86be16e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี