สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ห้องปฐมพยาบาล สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ไม่สบาย เจ็บป่วย อุบัติเหตุ มารักษาอาการเบื้องต้นได้ที่ ห้องปฐมพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 611 และ ชั้น 1 อาคาร 615

www.cdti.ac.th f6c710f6 e3c9 455a b947 8be2b3130c2b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th f6c710f6 e3c9 455a b947 8be2b3130c2b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี