สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน นักศึกษาร่วมงาน “เวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566”

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 5 จำนวน 28 คน เข้าร่วมงาน “เวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ทาง กสศ. ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่แบบไหนที่จะมัดใจนายจ้างยุค 4.0, วิธีการจัดการเงินการลงทุน, การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Growth Mindset ” ซึ่งนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน ในการนี้ยังจัดเวทีสภากาแฟสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ นำโดยคณะผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อไป

402783 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียน นักศึกษาร่วมงาน "เวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี