สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “PBL สำหรับช่างยนต์ยุวชนภูฏาน”

โดยครูวรรณกร ชมชื่น ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

S 2129947 PR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93306788223
Meeting ID: 933 0678 8223

ระดับปริญญาตรี