สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “PBL สำหรับช่างยนต์ยุวชนภูฏาน”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “PBL สำหรับช่างยนต์ยุวชนภูฏาน” โดยครูวรรณกร ชมชื่น ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 ซึ่งได้รับความสนใจจากครู และนักเรียน มาร่วมรับฟังความรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรมภูฏาน แล้วยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์จำนวนมาก

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี