สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรม “การผลักดันงานวิจัยของสถาบันเพื่อขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

S 1146883 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรม “การผลักดันงานวิจัยของสถาบันเพื่อขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี