สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีนสู่ไทย”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีนสู่ไทย” วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 605 ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ (5405) ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เวลา 11.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์รมิดา พรหมสุเนตร แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี