สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญอาคารเรียนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

image 750x 64ad20bae763c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ทำบุญอาคารเรียนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าอาคาร 615 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 6 จุด จากนั้นร่วมพิธีสงฆ์ โดยอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประเคนขันน้ำพระพุทธมนต์ กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล รับศีล พระสงฆ์สวดบทชุมนุมเทวดา เจริญพระพุทธมนต์ การนี้ท่านอธิการบดีจุดเทียนที่ขันน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และกราบพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน พร้อมเจิมอาคาร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วบริเวณอาคาร 615 เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Et_9pE-BIg1FlgSUDACqZ8UBUY7akHAxKHaURYVNWrUfXw?e=DSC192

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี