สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะ ประชุมหารือกับ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน นายธนกร เผดิมปราชญ์ เลขาธิการสมาคม และนายสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด ในประเด็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ มหาวิทยาลันเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน การร่วมทำวิจัยของคณาจารย์ และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การหารือจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
หารือความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี