สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง” เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และนักศึกษาชั้นปี 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว 8/8/60gal w5fiaHGihw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z8QdO7BCOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AJt07PY9y4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykEGhnNH8o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qG7WJ7pLAL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o6I4S4DbCO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 84afPj6clZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1kovlwlkGT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uNDz58nGKX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jG5mGYysYi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QrqomX2I5g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iesh4puJOh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7IQhYGB5SX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TagSHtuYJO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qOFMlziya8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qlw2Zt1smm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Wbr27eoFK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ZDwuY2QiI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4ptgRwn5U3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BIcEWZsSkG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RIM5rn8zQL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4h2ZScMZKF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gBlwUwdAPv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q7f3DK2GAl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HOna5rAAbo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dcQjzwh7Zf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6pj5VMlyw8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pk2eNOWkdP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4bbfJi7MUX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6f4iuOACAv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rjYPXdFoMN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ieay6R2BQM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IO6L9Rm1T6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h9YwdChgjR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uq2lKBS1JR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zWcdPoQAqE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LKZwsfCJN8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี