สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามถวายพระพร นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว
11/08/60gal 6J7FryDhEg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1sgdgoTps9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3a3sKHpKcO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eeUObnfS22 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZkyHrYP5Cq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dt9F3D095N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jt2ZRAg2Q1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cfhafTkd6w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lgOZsy9kKN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี