สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาใหม่ 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรมผูกสายสิญจน์ข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว 8/8/60gal utiig4SaPS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NDeLL6Yp0t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Gk45cPlN1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cZfY5ZQZ89 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZrZyew1hpe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wu4DbdGkK1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 00UkIQIqB6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y0OMLzTKZU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vf7zTiNzDy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f9L2z5Hykw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JwnuzWzhvU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 43l7aMBYMc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CDoJdi20RF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lzlI3VFDca สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KPDfsXYkWq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OP98TflJB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OWdaEh5kVi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7puiOzG8hd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sWjIVoHLoQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ysO6CYiZKk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wZy0FeCP5q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XML5KRU9iC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HtoOffFIHi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal euuCjJSZsA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8CyqUOvNZk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U0ujJHCLIu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UEloyEf0bM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hw7LQQtsCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DA8QKN8Q74 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1XtEcVBagy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UeO9RzV9AJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hl8X5OprIl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal et27rtOZBE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8jY7SdETu3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BaMpjEZfOA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hneDLMi1Nt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี