สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

หารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกำลังคน และคณะ จากเครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ในประเด็นความร่วมมือรับนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจที่สถานประกอบการ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรบริษัท เพื่อมาเพิ่มพูนความรู้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ปภาภรณ์/ข่าว 31/08/60

ระดับปริญญาตรี