สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Mr. Peter Frugel เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วย Mr. Jurgen Koppelin, Former Member of the German Parliament ได้นำ Mr. Axel Brauer ประธานบริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จำนวนหนึ่งล้านบาท (โดยจะถวายต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี) ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะผู้บริหาร ได้นำ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ เข้ารับพระราชทานเงินบริจาคจำนวนหนึ่งล้านบาทในโอกาสดังกล่าวด้วย ปภาภรณ์/ข่าว 13/09/60gal XLyKr36sv5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี