สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kevin CHEOK เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย และ Ms. Elin WONG เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สจด. และสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการหารือมุ่งเน้นไปที่การเข้าร่วมโครงการใหม่และสานต่อโครงการที่ดำเนินการร่วมกันในปัจจุบัน เช่น โครงการ Learning Express (LeX) กับสถาบัน Singapore Polytechnic การจัดกิจกรรมโครงการรูปแบบใหม่กับสถาบัน Temasek Polytechnic และความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตร Cyber Security ด้านอาหารและการจัดการธุรกิจ เป็นต้น ในการนี้ ผศ. ดร. สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน CDIO Forum 2019 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการเยี่ยมชมสถาบัน Singapore Polytechnic (SP), Temasek Polytechnic (TP) และ Republic Polytechnic (RP) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ครูครินา สุวแพทย์ ได้ให้ข้อมูลโครงการ LeX ซึ่งสถาบันได้ดำเนินการร่วมกับ SP มาแล้วจำนวน 7 ครั้ง โดยกิจกรรม LeX 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 กันยายน 2563 จากนั้นอธิการบดีนำคณะเยี่ยมชมห้องเรียนหลักสูตร Embedded System ห้องจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการครัวของสถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง งานวิรัชกิจ/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี