สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชา “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” กับคุณนภดล กองทองนอก ผู้จัดการโครงการ และคุณศศกร วุฑฒิกรรมรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท Lumentum (Thailand) จำกัด ประเด็นการหารือครอบคลุมในเรื่องของการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจมีการร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องเกียรติยศท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว 28/11/60

ระดับปริญญาตรี