สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กีฬากระชับมิตร

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ณ สนามฟุตบอล นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีอีกด้วย โดยการแข่งขันมีขึ้น ณ สนามฟุตบอล สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

ปภาภรณ์/ข่าว
28/11/60gal ppg08y402b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XuZHLH4H9f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G1For3i4n6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4rw48iLdZV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PVoT9Cmb8T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2qnsCUKjSy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gwH7TFBTYO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pKN86npTpT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jLrb1Uv1hl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T8sAgmgRfe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pOwVK7AR3F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T2wWNd4Fn0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qFJgInWraV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ujW1yL1wn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iGeGtgS5XP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cns0D1db61 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BGHOsJUv2U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qsjHsrgwrj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CbgW7huSi1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal igGPdt2i8q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4c2lwNcI4k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Au5Yfkb4GP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tglnd9L9sM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hSAFMJi8Vq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wrHj18aAnD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gO2HVp900Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hhuAYX1ftt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q81iWPFbDh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3zCy9BvbQY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1s2mPgwBqY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3cJ8bZtn4a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LqHpnUDkOG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal II7Kq3az3b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 12vVAE7V5p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o4hjKRbg7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FoaR47uOfG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8bebwKYJt2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6rRmnZESSW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c7TXNoVi1u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LuyDQVCvNv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YUGgVrZf0f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eGRmYt0idR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EiVGASwf39 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MdMAqRyesI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ybcGWCJ7cN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Byr2JsXetf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sSEXcdWU3L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yERgskZnQ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qGuaPG9j3d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2wY6M3yjiH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zO3KG7SaV7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี