สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และฝ่ายสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน”พร้อมสอบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และบริษัท เกษมกิจ จำกัด ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี