สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พระที่นั่งอัมพรสถาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29เมษายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายบัตรอวยพร ดอกไม้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ อาคารรับรอง พระที่นั่งอัมพรสถาน ปภาภรณ์/ข่าวgal GW66ts2eAE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sePWQtm91S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ctR4VGU76V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal udmAjP3m4D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zv6V6qKaMO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9QGbveLGKL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TtSsPQbp0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gVEUNOek29 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0O7y08Tsug สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ONDVlE3e6y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rIylYJAanq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KztCDpiywp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QapwmVL7Cv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี