สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เปิดหมวกเทคโนฯ อาสา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา แสดงดนตรีเปิดหมวก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อหาเงินสมทบทุนเข้าโครงการเทคโนโลยีอาสา โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำงานเป็นทีม และฝึกการทำงานในพื้นที่จริง

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DfOgg9REBK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hrjS3GABP8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FRbX6VLPdu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X09ee3K0KJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี