สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังกิจกรรมรับฟังการบรรยายจากตัวแทนสถานประกอบการ พิธีผูกข้อมือ และกิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์งานเสมือนจริง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal SgRDmvTTCh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N1rWi9Q1Li สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q6DOyg5eq9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ir7f594Tlp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AwmI1VJV2J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wekSZGl1ZL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2GlLms2jqp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eIOMV5INjX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HBVkE05Sz4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K38vz1T6Za สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e7KUsze5YM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hu9GSGDA8s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oc8gIUICsz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Mc92hi6bD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HpYyhspPhi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d2Znvss6de สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal laMM75VX6H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AjEd8cteqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oMkCpJRYS2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6RnsChFa3K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gGeCpfy9aB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YsWbBYsT4D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lq6jZoMpe3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ynan95sSTM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nRC25KezYF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QmTaYiUQgM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y3qDT7jI62 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zKjqoFWizz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tm5QGFOYJG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal npmjAYh3Sm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี