สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 และว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจรุ่นแรก ภายใต้ชื่องาน “BA Byenior” โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่พิธีผูกข้อมือโดยท่านอธิการ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ กิจกรรมการจับฉลากชิงรางวัล รวมไปถึงการแสดงดนตรีจากวง 60 miles และวง Bedroom Audio ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

ปภาภาณ์/ข่าวgal vKqHelwIFC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qZmZIoN2MK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vhQvRUULwk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F26RoyewUg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Jqz1nesIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal imO4C5N6Dr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5RowrqTFSC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h2mOKKJ7rH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F8r17apUdc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SQ2CK76UaR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zuJaZel641 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ODUUwHD1SQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UNdg57BCn3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BMXdTwfBUv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S1JU5ta2KE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 40KhgQoStL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kfAdNr1udY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XJ6A0UFHCq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g6lejeKzQF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kPcdCZphFe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mUyJ2OkoWM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g35SNIvack สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T76rh3KA6X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2ftNOeYEyl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z9o2WcgVRO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZvEGoRC7tr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hu7BpDj2Fb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ynv39mZHVl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mKTMNbFGOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7swy9LTGuz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ALwInVmGX1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7g3PV9W8uz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PUcmsm7l2C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hzc0gECbRO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ShDhO4HHKA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mv0z3oTBpu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VHq2iSTD5S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zeKyKbQkmI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UlYJqBOdHs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHcuUOtk69 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K4Buvb6QFu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pZZwrhzbSF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z4KqABlunR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8PC7y2Infp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal myQ1efTRmm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gem7fBm8sJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zJliUlwfsB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eE6AsRlcYM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ldiGsCVdcL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ly14JgWhuw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี